Telefon
WhatsApp
Tarım Danışmanlığı kesinlikle ekonomiye yük olmadığını belirtmek isteriz
Chakra Negatif İyon Kart

 

Öncelikle bugün burada ülkemiz şartlarında tarım danışmanlığının gelişimsüreci ile ilgili bir değerlendirme yapmak üzere bu basın açıklamasını tertiplemişbulunmaktayız. Bu vesile ile geldiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ayrıca ülkemizin dört bir yanından kalkıp buralara gelen, emeğinin karşılığınıalmak amacıyla sesini duyurmak, tepkisini ve taleplerini dile getirmek için basın açıklamamıza katılan tarım danışmanı arkadaşlarımıza da hoş geldiler diyerektoplantı hakkında görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Burada bulunmamızın nedeni gerek çiftçi örgütlerinde ve gerekse kendi nam hesabına serbest olarak tarım danışmanlığı yapan sahada özverili bir şekilde işini icra meslektaşlarımız tarım danışmanlarının özlük haklarının verilmemesi, sorunlarının özülmemesi, görmezden gelinmesi, emeklerinin karşılığının verilmemesi ve mağdur edilmesidir.

2012 yılında yaptığı hizmet karşılığında aylık bazda 3 asgari ücretten fazla destek alan tarım danışmanları aradan geçen 10 yıl sonunda 2022 yılında da maalesef asgari ücretin altında bir desteğe mahkum edilmiştir. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir.

20 Ekim 2022 tarihli 31989 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında ödenecek yıllık 72.000 TL kabul edilemez.

Değerli basın mensupları bugün burada toplanmamıza vesile olan Tarım danışmanlığı ve tarım danışmanı kimdir konularına özetlemek isterim.

 

Tarım Danışmanı Kimdir? 

Tarım Danışmanı bu sektörün neresindedir?

Her şeyden önce Tarım Danışmanı; Bakanlığımızın belirlemiş olduğu mevzuatlar doğrultusunda çalışmalarda bulunan ve de üreticinin her zaman ve her fırsatta kendisine ulaşan kişidir.

 Danışman; zaman mefhumu düşünmeden 7/24 esasına göre hizmet verdiği üreticisinin işletmesinde, ahırında, ağılında, tarlasında, serasında, arılığında, bağında, bahçesinde ve de su ürünü ürettiği tesisinde görev yapan ve de doğru, ekonomik, güvenilir ürün üretimine katkı veren meslek mensubudur.

Bütün bu işi ve işlerin karşılığında hizmet verdiği üreticiden ücret talep etmeyen kişidir. Bu ücreti yine bakanlığımızın her yıl belirlediği danışmanlık hizmet destekleri karşılığında yapan meslek mensubudur.

Devamında şunu da belirtmek isteriz. Danışman; ticaret yapamaz, ürün alıp satamaz, ürün reklamı yapamaz. Diğer bir ifade ile kamu görevi gören kişidir.

Maalesef uygulayan kesimler yani biz tarım danışmanları değil ama uygulanan kamu bu konunun neresindedirler?

Gerek serbest tarım danışmanları ve gerekse üretici örgütlerinde çalışan tarım danışmalarının ülke tarımına katkısını arttırma noktasında ne yapmaktadır? İşte bütün tartışmaların buradan çıktığını da belirtmek isteriz. Biz burada bu konulara şimdilik girmek istemiyoruz. Ancak girmeyeceğimiz anlamına da gelmez.

Tarım Danışmanlığı; Günümüz dünyasında özellikle batı ülkelerinde 70 yılı geçmişi olan ve de halen etkin bir şekli ile uygulanan çağdaş bir proje olduğu da bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ise 2003 yılında mevzuat çalışmaları ile başlatılan bu proje; 2009 yılında ilk tebliği ile ülke genelinde 24 İl’de 100 Danışman ve 3145 üretici ile bilfiil başlatılmıştır.

Geçen süreç içerisinde pek çok badireler atlatılmış ve de çiftçi nezdinde kabul görmeye başladığı bir devrede kaldırılacağı yönünde beyanatların verildiği dönemlerde olmuştur. Danışmanlığın kaldırılamayacağı anlaşılmış ve de sistemin rekabetçi gücü olan kendi nam ve hesabına çalışan serbest tarım danışmanları maalesef 2016 yılında sistem dışında bırakılmıştır.

Danışmanlık başta Ziraat odaları olmak üzere üretici örgütleri ile devamına karar verilmiştir. Rekabetçi hizmet anlayışı kısmen de olsa ortadan kaldırılmıştır.

2015 yılı itibari ile 2620 danışmanla 156 bin üreticiye verilen danışmalık hizmeti verirken maalesef 2016 yılı itibari ile 751 danışmana düşürülmesine ve hizmet verilen üretici sayısının da 45.060’a kadar düşmesine sebebiyet vermiştir.

Yaşanan süreç başta mensubu olduğumuz ZMO Genel merkez meslek odamız olmak üzere diğer meslek odalarımız ve de derneğimiz olan TAR-DER tarafından bu konu sürekli gündemde tutmuştur.

Neticesinde 2018 yılında sistemin rekabetçi gücü olan kendi nam ve hesabına çalışan serbest tarım danışmanları tekrar sisteme dâhil edilmiştir. Süreç 2019 yılında bugünkü şekli ile bilfiil başlamıştır. 2021 yılı sonu itibari ile ülke genelinde 1.170 Danışman ile 70.200 üreticiye hizmet verilir duruma gelinmiştir. 2022 yılında danışman sayısı 1022 ye üretici sayısı da 61.670 düşmüştür.

Peki devlet kırsal kesimin üretim anlamında eğitimin neresinde? Diye sorulan soruya da kısaca verilecek cevabı siz değerli basın mensupları ile paylaşmak isteriz.

Devlet aslında bu konu içerisinde dünde vardı bugünde var. Cumhuriyet tarihimiz içerisinde hep oldu. Olmaya da devam edecektir.